Laura

Toimintaterapeutti, Nepsy-valmentaja

Toimintaterapeutti (AMK), valmistunut v. 2004

Lisäkoulutus:

- Sensorisen integraation perusteet 1 op ja Sensorisen integraation ongelmat ja lapsen toimintakyky 5 op

- Psykofyysisen psykoterapian perusteet 30 op

- Ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmentaja 20 op

- Gas - Goal Attainment Scaling-koulutus, 3 op

Tämän lisäksi olen opiskellut kognitiivisten menetelmien käyttöä lasten ja nuorten toimintaterapiassa sekä kognitiivisen käyttäytymisterapian lyhytinterventioita. Olen myös käynyt ryhmätheraplay-koulutuksen peruskurssin A-osan sekä Friends-ryhmänohjaajakoulutuksen. Lisäksi olen opiskellut PRT-menetelmän käyttöä autisminkirjon kuntoutuksessa. Arviointikoulutuksista olen käynyt strukturoitu sensomotoristen valmiuksien havainnointi-koulutuksen.

Lisäksi olen osallistunut lukuisiin lyhyempiin koulutuksiin lapsen kehitykseen, leikkiin, vuorovaikutukseen, tunne- ja sosiaalisiin taitoihin, tukiviittomiin, neuropsykiatrisiin häiriöihin ja psyykkisen kehityksen tukemiseen liittyen. Ennen toimintaterapeutiksi kouluttautumista olen suorittanut myös Kasvatustieteen perusopintoja.

Työkokemus:

Valmistumiseni jälkeen olen työskennellyt erikoissairaanhoidossa aikuisneurologian ja lasten neurologian osastoilla, joissa työtehtäviini kuului pääasiassa toimintaterapiatarpeen arviointia ja palveluihin ohjaamista. Lisäksi olen työskennellyt Kotkan kaupungin puhe- ja toimintaterapiayksikössä alle kouluikäisten lasten toimintaterapia-arviointien ja terapian parissa. Ennen yrittäjäksi ryhtymistä työskentelin usean vuoden ajan yksityisellä palveluntuottajalla toimintaterapeuttina. Täältä työkokemusta minulle kertyi eri ikäisten lasten ja nuorten arvioinnista, pitkien toimintaterapiaprosessien toteuttamisesta sekä vanhempien ohjaamisesta.

Ammatillisena kiinnostuksen kohteena minulla on erityisesti neuropsykiatrisesti oireilevien lasten ja nuorten kuntoutus. Lisäksi minua kiinnostaa lasten ja nuorten psyykkisen kehityksen ja hyvinvoinnin tukeminen.