Nepsy-valmennus

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

(koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteerit)

TerapiaVeneen palveluihin kuuluu toimintaterapian lisäksi ratkaisukeskeinen neuropsykiatrinen valmennus. Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pohjana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys.

 • Valmennus voi olla osa moniammatillista kuntoutussuunnitelmaa tai asiakas voi hankkia valmennusta omakustanteisesti. Valmennus voi myös sisältyä yksilölliseen toimintaterapiajaksoon, jolloin terapiassa käytetään toiminnallisten menetelmien lisäksi ratkaisu- ja voimavarakeskeistä lähestymistapaa.
 • Sopii henkilöille joilla haasteena tai piirteinä: ADHD/ADD, Autismin kirjo/Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet, aivovammakuntoutujat, mielenterveys- ja päihdekuntoutujat

Valmennus on:

 • ratkaisukeskeistä, vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta ja tietoisuuden lisäämistä
 • ennalta sovittua, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan voimavarojen mukaan
 • ratkaisujen, vaihtoehtojen ja konkreettisten välineiden etsimistä haasteiden kanssa elämiseen
 • arjen toimintojen ja toimintatapojen harjoittelemista yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi toiminnan ohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin, itsetunnon rakentumiseen liittyen
 • haastatteluja ja tukikeskusteluja sekä valmennettavan että läheisten kanssa
 • kannustusta, myönteisyyttä ja onnistumisten esille nostoa, itsetunnon vahvistamista
 • toiminnallisuutta (leikki, draama, tekeminen), luovuutta ja ulkoistamista (piirtäminen ja kuvitus)
 • itsenäisyyden ja elämänhallinnan tunteen vahvistamista
 • myönteisen elämäntarinan rakentamista

Toteutus:

 • 45-90 minuutin mittaisia valmennustapaamisia 4-8 kertaa kuukaudessa noin 3-24 kuukauden ajan, riippuen asiakkaan tavoitteista
 • tavataan valmentajan toimitiloissa, asiakkaan omassa ympäristössä tai erikseen sovitussa paikassa
 • mahdollisuus toteuttaa myös vanhemmille erikseen, jos itsellä tai lapsella on todettu neuropsykiatrinen diagnoosi tai piirteitä
 • maksusitoumuksen neuropsykiatriseen valmennukseen voi saada kotikunnan perusterveydenhuollosta, sosiaalitoimesta tai sairaanhoitopiiriltä.