Nepsy-valmennus

RATKAISUKESKEINEN NEUROPSYKIATRINEN VALMENNUS

(koulutus täyttää Neuropsykiatriset valmentajat ry:n laatukriteerit)

Käytämme molemmat yksilölliseen toimintaterapiajaksoon sisältyen menetelmänä ratkaisukeskeistä neuropsykiatrista valmennusta. Neuropsykiatrinen valmennus on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen lähestymistapa, jossa pohjana on elämänkaariajattelu sekä neuropsykiatrinen tieto ja ymmärrys.

  • Valmennus-tyylinen lähestymistapa on suunnattu henkilöille, joilla on haasteena tai piirteinä: ADHD/ADD, Autismin kirjo/Aspergerin oireyhtymä, Touretten oireyhtymä, kielelliset erityisvaikeudet, oppimisvaikeudet, mielenterveyshäiriöt

Valmennus on:

  • ratkaisukeskeistä, vahvuuksiin perustuvaa käytännönläheistä ohjausta ja tietoisuuden lisäämistä
  • ennalta sovittua, suunnitelmallista ja tavoitteellista työskentelyä asiakkaan voimavarojen mukaan
  • ratkaisujen, vaihtoehtojen ja konkreettisten välineiden etsimistä haasteiden kanssa elämiseen
  • arjen toimintojen ja toimintatapojen harjoittelemista yhdessä asiakkaan kanssa esimerkiksi toiminnan ohjauksen taitoihin, sosiaalisiin taitoihin, itsetunnon rakentumiseen liittyen
  • haastatteluja ja tukikeskusteluja sekä valmennettavan että läheisten kanssa
  • kannustusta, myönteisyyttä ja onnistumisten esille nostoa, itsetunnon vahvistamista
  • toiminnallisuutta (leikki, draama, tekeminen), luovuutta ja ulkoistamista (piirtäminen ja kuvitus)
  • itsenäisyyden ja elämänhallinnan tunteen vahvistamista
  • myönteisen elämäntarinan rakentamista