SI-terapia

ToiMinnan polku yrityksen palveluihin kuuluu toimintaterapian lisäksi lasten toimintaterapia Sensorisen Integraation (SI) viitekehyksellä sekä Sensorisen Integraation ja Praksian (SIPT) testaus.

Sensorisen integraation terapia on terapiamenetelmä, jota käyttävät menetelmään erikoistumiskoulutuksen käyneet toimintaterapeutit ja fysioterapeutit. Terapian toteuttaminen suunnitellaan yksilöllisen arvioinnin pohjalta, lapsen ja ympäristön tarpeiden sekä mahdollisuuksien mukaan, yhteistyössä vanhempien ja yhteistyökumppaneiden kanssa. SI-terapian tavoitteena ei ole opettaa lapselle yksittäisiä taitoja, vaan luoda perustaa lapsen kehitykselle ja oppimiselle. Keskeistä terapiassa on lapsen itseohjautuvuus ja oma aktiivinen osallistuminen toimintaan. SI -terapia toteutetaan monipuolisia sensorisen integraation terapian välineitä ja erilaisia aistikokemuksia tarjoavassa terapiaympäristössä. Terapiakäyntien lisäksi terapeutti auttaa lapsen vanhempia ja päivähoitoa/koulua ymmärtämään lapsen pulmia ja etsimään keinoja, joilla voidaan tukea lapsen arkea.

Sensorisen Integraation ja Praksian testi on normitettu 4v-8v11kk ikäisille lapsille ja testi mittaa lapsen oppimiseen / käyttäytymiseen vaikuttavaa sensorista integraatiota ja motorista ohjailua (=praksia). Testiosiot voidaan jakaa neljään eri ryhmään

  • visuaalinen hahmotus (muodon ja tilan hahmottaminen ja erottelu, kuviotaustaerottelu ja lateralisaation kehitys)
  • somatosensoriikka (tunnonvarainen hahmotus ja käden liikesuuntien aistiminen ilman näön apua)
  • praksian taidot; kyky ideoida, suunnitella ja toteuttaa uusi motorinen toiminta. Testitehtäviin kuuluu mallin mukaan rakentamista, kuvioiden jäljentämistä, sarjallinen tuotto ja asentojen jäljittely)
  • sensomotoriikka (tasapainon hallinta, motorinen tarkkuus, kehonpuolten välinen koordinaatio, pyörityksen jälkeinen nystagmus)

Lue lisää

www.sity.fi